Annes seks plastpeniser

ADet hadde gått ett år siden min søster Anne hadde sin første forelesning om seksualitet. Dessverre skulle denne forelesningen bli minnerik på flere måter. Familiens katt, Arkimedes, hadde angrepet en…